Views: 1663

Sensor phát hiện sét sớm SG000

Product code : 1489567591

Để kết nối SG000 với CS110 yêu cầu phải có FC100, cáp điện trường 14291, FC100CBL1-L (thông thường là 10+ feet) và một trong các tùy chọn sau tùy thuộc vào cổng CS110 (mà nó) kết nối tới: - Cổng CSIO: + CS110CBL2-L (thường là 9 feet) + SC932A + 16987 bộ Mtg ngoại vi - Cổng RS232: + CS110CBL1-L (thường là 9 feet)

Quantity:
More information:
  • Nhà Sản Xuât
  • CAMPBELL SCIENTIFIC, INC.

    Specifications

    SG000 Strike Guard được kết hợp với thiết bị đo điện trường CS110 để tạo thành một hệ thống đo và phân tích hoàn chỉnh về nguy cơ có sét. SG000 là một sensor sét kiểu quang trùng hợp ngẫu nhiên, phát hiện sét trong đám mây hoặc sét giữa một đám mây và bề mặt trái đất trong vòng bán kính 20 dặm. Thông tin về việc sét đánh được phân loại với ba phạm vi sét được phát hiện: trong vòng 5 dặm, 10 dặm, và 20 dặm. Phương pháp quang trùng hợp ngẫu nhiên đòi hỏi có một tín hiệu quang học đặc trưng trùng khớp với một tín hiệu từ trường thay đổi đặc trưng để thông báo có sét.

Related Products

Updating
VIDEO
Lingerie Fashion