Views: 809

Bộ đo nhanh độ ô nhiễm trong nước thải ECLOX

Product code : 1489564051

Được phát triển từ một bộ (thiết bị đã có) và được sử dụng bởi các lực lượng vũ trang trên toàn thế giới. Bộ kiểm tra Eclox này hiện nay đã có sẵn cho các kỹ sư nước và vệ sinh môi trường để xác định nhanh chóng dấu hiệu các mức độ độc hại của nguồn nước hiện nay. Tâm điểm của Eclox là một luminometer, cung cấp nhận dạng chung của các độc tính trong một mẫu nước.

Quantity:
More information:
 • Nhà Sản Xuât
 • WAGTECH

   

  Được phát triển từ một bộ (thiết bị đã có) và được sử dụng bởi các lực lượng vũ trang trên toàn thế giới. Bộ kiểm tra Eclox này hiện nay đã có sẵn cho các kỹ sư nước và vệ sinh môi trường để xác định nhanh chóng dấu hiệu các mức độ độc hại của nguồn nước hiện nay. Tâm điểm của Eclox là một luminometer, cung cấp nhận dạng chung của các độc tính trong một mẫu nước.

   
   
  • Phát hiện nhanh chóng nước bị ô nhiễm
  • Chỉ số đáng tin cậy về chất lượng nước
  • Nhạy cảm với kim loại nặng và chất độc
  • Dễ sử dụng với chương trình đào tạo tối thiểu
  • Chắc chắn, có thể rửa và hoàn toàn di động
  • Hoàn toàn đồng bộ
  • Sử dụng trong mọi điều kiện môi trường.

Related Products

Updating
VIDEO
Lingerie Fashion