Views: 3101

Bộ đo COD

Product code : 1489564275

Nhu cầu oxy hóa (COD) là một thử nghiệm quan trọng để đánh giá chất lượng nước. COD dự báo nhu cầu oxy của nước và được sử dụng để giám sát và kiểm soát lưu lượng và đánh giá hiệu suất của hệ thống xử lý nước.

Quantity:
More information:
 • Nhà Sản Xuât
 • WAGTECH

  • Thực hiện các thử nghiệm một cách nhanh chóng và hiệu quả
  • Được cung cấp trong bốn dải từ 5mg /1 đến 20.000 mg /1
  • Cho phép 24 ống phá mẫu cùng lúc
  • Thuốc thử tuân thủ và đáp ứng các phương pháp và các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế

  Hệ thống COD Wagtech cung cấp một phương pháp  vừa thiết thực vừa thuận tiện. Các thuốc thử được cung cấp pha sẵn và chia sẵn vào ống nghiệm thủy tinh borosillicate. Việc kiểm tra được thực hiện đơn giản bằng cách thêm 2 ml mẫu vào ống, đóng nắp và sau đó phá mẫu trong hai giờ ở 150 ° C. Các ống này sau đó được làm mát và mẫu sẽ được đo bằng máy Quang phổ Wagtech.
  Được cung cấp hoàn chỉnh với Bộ phá mẫu COD Dry-block , chụp an toàn, giá đỡ ống nghiệm, máy Quang phổ kỹ thuật số Wagtech 5000, adapter, nhiệt kế và micropipettor. Một vali đeo chắc chắn tùy chọn có sẵn để mang cả hệ thống đến vùng sâu vùng xa.

  Tags:

Related Products

Updating
VIDEO
Lingerie Fashion