Lượt xem: 978

Thiết bị đo môi trường nước PoolLab 2.0

Mã sản phẩm : 1690881313

PoolLab 2.0 Photometer đo song song 3 thông số. Kiểm tra cho 24 thông số. Kết nối Wi-Fi và Bluetooth. Ứng dụng, phần mềm và cloud miễn phí. Loại bỏ phỏng đoán khi thử nghiệm nước trong bồn tắm nước nóng hoặc nước hồ bơi. Không còn so sánh màu sắc trên dải! Bền trong nước với kỹ thuật số.

Số lượng:
Thông tin thêm:
 • Nhà Sản Xuât
 • Water - I.D- Water Testing Equipment


  Thông số:

  1 Oxy hoạt tính (MPS) O2 0,00 – 20,0 mg/l (ppm)* --
  2 Độ kiềm ALK 0 – 200 mg/l (ppm) --
  3 Nhôm Al 0,00 - 0,30 mg/l (ppm)* đơn
  4 Amoni NH3 0,00 – 1,20 mg/l (ppm)* đơn
  5 Brôm Br2 0,00 – 13,0 mg/l (ppm)** 0,00 – 9,00 mg/l (ppm)* **
  6 Độ cứng Canxi CH đơn 0 – 500 mg/l (ppm)*
  7 Chloramine NH2Cl 0,00 – 6,00 mg/l (ppm) --
  8 Clo (fCl | cCl | tCl) Cl 0,00 – 6,00 mg/l (ppm) 0,00 – 4,00 mg/l (ppm)*
  9 Clo (HR) Cl 5 – 200 mg/l (ppm)* --
  10 Chlorine Dioxide ClO2 0,00 – 11,0 mg/l (ppm)** 0,00 – 7,50 mg/l (ppm)* **
  11 Đồng Cu 0,00 – 5,00 mg/l (ppm)* --
  12 Axit Xyanuric CYA 0 – 100 mg/l (ppm) --
  13 Hyd. Peroxit (LR) H2O2 0,00 – 2,40 mg/l (ppm)* --
  14 Hyd. Peroxit (HR) H2O2 0 – 180 mg/l (ppm)* --
  15 Sắt LR Fe 0,00 – 1,00 mg/l (ppm)* đơn
  16 Nitrat NO3 0 – 50 mg/l (ppm)* đơn
  17 Nitrit (LR) NO2 0,00 – 1,50 mg/l (ppm)** đơn
  18 Ôzôn O3 0,00 – 4,00 mg/l (ppm)** 0,00 – 2,70 mg/l (ppm)* **
  19 pH pH 6,50 – 8,40 pH 6,50 – 8,40 pH*
  20 PHMB PHMB 5 – 60 mg/l (ppm)* --
  21 Phốt phát (LR) PO4 0,00 – 4,00 mg/l (ppm)* đơn
  22 Phốt phát (HR) PO4 0 – 80 mg/l (ppm)* đơn
  23 Kali K 0,70 – 12,0 mg/l (ppm)** --
  24 Sulphate SO4 5 – 100 mg/l (ppm)* --
  25 Tổng độ cứng CaCO3 -- 0 – 500 mg/l (ppm)*
  26 Urê CH4N2O 0,10 – 2,50 mg/l (ppm)* đơn
  27 Kẽm Zn 0,00 – 1,00 mg/l (ppm)* --
  * Thuốc thử không có trong bộ kit cơ bản
  ** Yêu cầu viên Glycine nếu có clo trong nước mẫu, viên Glycine không có trong bộ dụng cụ cơ bản.

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật
VIDEO
Sản phẩm tiêu biểu