GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

  17/03/2017

Khi nền Khoa học, Công nghệ thế giới càng phát triển, yêu cầu của khách hàng, người sử dụng cuối cùng đối với các nhà cung cấp càng cao. Thay vì những yêu cầu thiết bị nhỏ lẻ, sử dụng đơn chiếc, ngày nay các khách hàng đòi hỏi nhà cung cấp phải có đủ năng

NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG

  17/03/2017

NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG Lĩnh vực kinh doanh: • Thiết bị Khí tượng, Thủy văn, Hải văn, Hải dương học • Thiết bị Môi trường, Nông-lâm nghiệp • Thiết bị điện tử, viễn thông, tự động hóa • Thiết bị cơ khí • Thiết bị y tế, sinh học, phòng thí nghiệm • Thiế

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

  17/03/2017

Khí tượng: • Các sensor đo thông số khí tượng (nhiệt, ẩm, áp, gió, mưa, bức xạ…) • Các trạm đo khí tượng đồng bộ cho nông nghiệp, lâm nghiệp, đào tạo… Thủy văn: • Các sensor đo mực nước • Các sensor đo lưu lượng • Các sensor đo nước bề mặt và

TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY

  17/03/2017

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty MEGATECH. Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Công ty là Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nh

Hình thành & Phát triển

  17/03/2017

Việt Nam bước qua thập kỷ đầu tiên của Thế kỷ XXI với những chuyển biến vượt bậc. Tốc độ phát triển cao đi cùng với hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước đã làm phát sinh những nhu cầu cấp thiết cần có lời giải đáp trong hàng loạt các vấn đề, đặc biệt là

VIDEO
Sản phẩm tiêu biểu