Lượt xem: 1347

Thiết bị đo đa chỉ tiêu FT7200

Mã sản phẩm : 1690880114

Không yêu cầu thuốc thử bổ sung (viên nén, giọt, v.v.), Đồng hồ điện tử hiển thị rõ ràng để đo các giá trị nước khác nhau; chẳng hạn như độ dẫn điện, độ mặn (tổng chất rắn hòa tan) và giá trị pH. Giá trị đã thiết lập được hiển thị trên thiết bị trong vòng vài giây sau khi nhúng thiết bị vào chất lỏng mẫu. Tuy nhiên, các đầu đo điện cực phải luôn được giữ ẩm. Chúng nên được hiệu chuẩn định kỳ, tốt nhất là trước mỗi phép đo, bằng cách sử dụng chất lỏng tham chiếu. Cả pin và điện cực đều có thể được thay đổi. Phạm vi làm việc của Đồng hồ điện tử nằm trong khoảng 0 - 50°C; tùy thuộc vào nhiệt độ mô hình có thể được bù bằng cách xác định giá trị đo.

Số lượng:
Thông tin thêm:
 • Nhà Sản Xuât
 • Water - I.D- Water Testing Equipment


  Thông số kỹ thuật:
  PH:
  Phạm vi: pH (-2,00 – 16,00)
  Độ phân giải: 0,02pH
  Độ chính xác: +/- 0,01 pH
  ORP
  Phạm vi: ORP (+/- 1000mV)
  Độ phân giải: 1 mV
  Độ chính xác: +/- 2 mV tự động 0 – 90°C pH/mV
  EC
  Phạm vi: Nhiệt độ EC (0 – 2000 µS/cm) | (2,00 – 20,00 mS)
  Độ phân giải: (1 µS/cm) | (0,01 mili giây)
  Độ chính xác: +/- 2 % EC 0 – 50°C EC|TDS|Salt
  TDS
  Phạm vi:TDS (0 – 1300 mg/l) | (1,30 – 13,00 g/l)
  Độ phân giải: (1 mg/l) | (0,01 g/l)
  Độ chính xác: +/- 2 % TDS ß = 2%/°C
  ĐỘ MẶN
  Phạm vi: Muối (0 – 1000 mg/l) | (1,00 – 12,00 g/l)
  Độ phân giải: (1 mg/l) | (0,01 g/l)
  Độ chính xác:+/- 2 % muối
  NHIỆT ĐỘ
  Phạm vi: Nhiệt độ. (0 – 90°C)
  Độ phân giải: 0,1 °C
  Độ chính xác: +/- 2°C

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật
VIDEO
Sản phẩm tiêu biểu