Trạm khảo sát năng lượng bức xạ mặt trời

  29/05/2019    Lượt xem : 5145

Trạm tự động hoàn toàn, tự lấy hướng theo GPS được tích hợp. - Truyền dữ liệu không dây, máy tính, điện thoại thông minh, tab PC có thể thu dữ liệu qua wifi. - Tổng hợp cho kết quả với đơn vị phù hợp với khảo sát quang năng, bức xạ KWh/m2. - Đạt tiêu chuẩn ngành khí tượng thủy văn.

VIDEO
Sản phẩm tiêu biểu