Flame Photometer

  15/03/2017    Lượt xem : 2447

BWB XP Một máy quang kế ngọn lửa có 5 kênh tín hiệu đồng thời Li - Na - K - Ca - Ba BWB-XP là máy quang kế ngọn lửa đầu tiên và duy nhất có 5 kênh phát hiện đồng thời và hiển thị đủ cả 5 yếu tố. Là loại máy chất lượng tốt và hiệu suất cao, sản phẩm BWB XP cung cấp công nghệ hiện đại tăng tính chính xác và ổn định đồng thời giảm thiểu thời gian phân tích một cách đáng kể. BWB-XP – cải tiến lớn nhất trong lịch sử 30 năm máy quang kế ngọn lửa!

VIDEO
Sản phẩm tiêu biểu